Hình thức cổ phần hóa, cơ cấu tổ chức, phương án xử lý tài chính, phương án xử lý lao động, xác định giá trị doanh nghiệp là những vấn đề quan tâm hàng đầu ...

Hình thức cổ phần hóa, cơ cấu tổ chức, phương án xử lý tài chính, phương án xử lý lao động, xác định giá trị doanh nghiệp là những vấn đề quan tâm hàng đầu khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. Chính vì vậy, lập phương án cổ phần hóa doanh nghiệp và xác định cấp có thẩm quyền phê duyệt là một trong những vấn đề mấu chốt.
 
Phương án cổ phần hóa chi tiết bao gồm: Phương án Tài chính và xử lý công nợ, Phương án lao động và giải quyết lao động dôi dư, Phương án kinh doanh và nhà đầu tư chiến lược, Cơ cấu vốn và phân chia cổ phần, Cơ cấu ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa, Đề án Nhân sự: Chính quyền , Đảng, Công Đoàn và các đoàn thể...
Đề án Nhân sự: Chính quyền, Đảng, Công Đoàn và các đoàn thể

Đề án Nhân sự: Chính quyền, Đảng, Công Đoàn và các đoàn thể

Đề án nhân sự là những kế hoạch, chính sách về số lượng, cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty sau khi cổ phần hóa. Vấn đề nhân sự luôn là điều kiện cốt lõi cho sự lớn mạnh của một doanh nghiệp, ...
Xem thêm
Cơ cấu ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa

Cơ cấu ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa

Chiến lược phát triển ngành nghề của công ty sau cổ phần hóa là một trong những vấn đề được chú trọng của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp đã thu được lợi nhuận cao nhờ bước đột phá ...
Xem thêm
Cơ cấu vốn và phân chia cổ phần

Cơ cấu vốn và phân chia cổ phần

Với quá trình cổ phần hoá của các doanh nghiệp nhà nước và sự phát triển của thị trường chứng khoán, số lượng các công ty cổ phần mới liên tục tăng cùng những khó khăn trong việc ...
Xem thêm
Phương án xử lý quyền sử dụng Đất và Tài sản trên Đất

Phương án xử lý quyền sử dụng Đất và Tài sản trên Đất

Phương án xử lý quyền sử dụng đất và tài sản trên đất là một trong những nội dung quan trọng và phức tạp trong phương án cổ phần hóa doanh nghiệp ...
Xem thêm
Phương án kinh doanh và Nhà đầu tư chiến lược

Phương án kinh doanh và Nhà đầu tư chiến lược

Sức mạnh và khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp được đánh giá qua ba trụ cột chính là tiềm lực tài chính; năng lực quản trị điều hành và trình độ công nghệ. Các doanh nghiệp nhà nước ...
Xem thêm
Phương án lao động và giải quyết lao động dôi dư

Phương án lao động và giải quyết lao động dôi dư

Quản lý nguồn nhân lực luôn là vấn đề mà lãnh đạo các tổ chức quan tâm hàng đầu. Nhân lực luôn được xem là một yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp ...
Xem thêm
Phương án Tài chính và xử lý công nợ

Phương án Tài chính và xử lý công nợ

Thị trường tài chính có nhiều biến động lớn, diễn biến bất thường. Chính vì vậy phương án tài chính khi cổ phần hóa cần được tổng hợp kỹ lưỡng và dự đoán được các khả năng ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 11 lượt

Tổng số đã xem: 989331 lượt

090 574 6666