Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Thực chất đây là biện pháp chuyển đổi hình thức sở hữu nhà nước...
 
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Thực chất đây là biện pháp chuyển đổi hình thức sở hữu nhà nước sang sở hữu của các cổ đông (trong đó nhà nước có thể tham gia với tư cách là cổ đông hoặc không tham gia). Đi đôi với việc chuyển đổi sở hữu là việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, được điều chỉnh theo các quy định trong Luật doanh nghiệp.
 
➵ Đến với HSLAWS, với một đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn có nhiều kinh nghiệm cùng với kiến thức chuyên sâu cam kết mang lại cho quý khách hàng những dịch vụ pháp lý tốt nhất đối với quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Tổ chức bán cổ phần

Tổ chức bán cổ phần

Sau khi có phương án cổ phần hóa, bước tiếp theo doanh nghiệp cần thực hiện là bán cổ phần của doanh nghiệp.
Xem thêm
Xây dựng phương án cổ phần hóa

Xây dựng phương án cổ phần hóa

Xây dựng phương án cổ phần hóa là khâu quan trọng trong quá trình chuyển đổi doanh nghiệp sở hữu 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần.
Xem thêm
Đối tượng và điều kiện cổ phần hóa doanh nghiệp

Đối tượng và điều kiện cổ phần hóa doanh nghiệp

Những doanh nghiệp nào là đối tượng cổ phần hóa doanh nghiệp? Điều kiện nào để doanh nghiệp được thực hiện cổ phần hóa?
Xem thêm
Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường ...
Xem thêm
Quy trình niêm yết cổ phần, Đấu giá cổ phần

Quy trình niêm yết cổ phần, Đấu giá cổ phần

Bán đấu giá cổ phần là một trong những phương thức bán cổ phần của Doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa....
Xem thêm
Phân chia cổ phần ưu đãi, Cổ đông chiến lược

Phân chia cổ phần ưu đãi, Cổ đông chiến lược

Trong công ty cổ phần có hai loại cổ phần: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm có: cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại,...
Xem thêm
Phê duyệt, ra quyết định chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Phê duyệt, ra quyết định chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Nhà nước khi muốn cổ phần hóa cần phải có sự phê duyệt và ra quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phê duyệt là hành vi pháp lý ...
Xem thêm
    Trang: 1 2

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 6 lượt

Tổng số đã xem: 673313 lượt

090 574 6666