➠ Hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đã và đang tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp. Khi trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức ...
➠ Hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đã và đang tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp. Khi trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức đấu giá sẽ thu hút sự chú ý nhất định của công chúng đầu tư, từ đó hình thành một mức cầu nhất định đối với cổ phiếu đấu giá. Với việc tổ chức đấu giá cổ phiếu, trung tâm giao dịch chứng khoán thực chất đóng vai trò của nhà bảo lãnh phát hành chính.
Quyền ưu đãi đối với Người lao động và Nhà đầu tư chiến lược

Quyền ưu đãi đối với Người lao động và Nhà đầu tư chiến lược

Nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp; chuyển giao công nghệ mới, cung ứng nguyên vật liệu ...
Xem thêm
Hồ sơ đấu giá và công nhận kết quả đấu giá

Hồ sơ đấu giá và công nhận kết quả đấu giá

Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp hoạch định các bước trên tiến trình đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Văn phòng luật sư Nam Hà Nội còn hỗ trợ Doanh nghiệp xây dựng ...
Xem thêm
Quy chế đấu giá cổ phiếu của Công ty cổ phần

Quy chế đấu giá cổ phiếu của Công ty cổ phần

Đấu giá cổ phiếu là việc bán đấu giá công khai cổ phiếu từ chối mua của cổ đông hiện hữu tại Doanh nghiệp cổ phần hóa cho các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 15 lượt

Tổng số đã xem: 989343 lượt

090 574 6666