ISO 9001:2008 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Tiêu chuẩn được sử dụng cho các mục đích chứng nhận, theo yêu cầu của khách hàng, ...
Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Trong hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008 thì hệ thống tài liệu quản lý chất lượng ISO đóng một vai trò hết sức quan trọng, đó là một bộ khung để tổ chức, doanh nghiệp dựa vào đó mà hoàn thiện chất lượng của mình.
Xem thêm
Các bước triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Các bước triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Quá trình triển khai ISO 9001:2008 đóng vai trò rất quan trọng để đạt được những lợi ích đầy đủ của hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System - QMS).
Xem thêm
Giới thiệu chung về ISO 9001: 2008

Giới thiệu chung về ISO 9001: 2008

1. ISO 9001:2008 là gì?
 
Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 là một trong các tiêu chuẩn cơ bản thuộc bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 áp dụng cho mọi loại hình tổ chức/doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên nâng cao sự thoả mãn của khách hàng.
Xem thêm
Giới thiệu chung về TL 9000

Giới thiệu chung về TL 9000

TL 9000 là tiêu chuẩn về quản lý chất lượng cho ngành công nghiệp viễn thông. TL 9000 được diễn đàn QuEST phát triển năm 1998 dựa trên các yêu cầu của ISO 9001 nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng trong chuỗi cung cấp trên toàn cầu của ngành công nghiệp truyền thông.
Xem thêm
Giới thiệu chung  về AS 9100

Giới thiệu chung về AS 9100

AS 9100 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế đặc trưng được viết cho ngành công nghiệp không gian vũ trụ, được dựa trên nền tảng của ISO 9001...
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 8 lượt

Tổng số đã xem: 672439 lượt

090 574 6666