luật sư riêng

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000
 
ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường ...
Hệ thống tài liệu quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010 Hệ thống tài liệu quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010
 
Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng ISO 14000:2010 đóng một vai trò hết sức quan trọng, đó là một bộ khung để tổ chức, doanh nghiệp dựa vào đó mà hoàn thiệu chất lượng của mình.
>> Chi tiết
Các bước triển khai xây dựng hệ thông quản lý môi trường theo ISO 14001 Các bước triển khai xây dựng hệ thông quản lý môi trường theo ISO 14001
 
Chính sách môi trường là kim chỉ nam cho việc áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của tổ chức sao cho tổ chức có thể duy trì và có khả năng nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình...
 
>> Chi tiết
Giới thiệu chung về ISO 14001 Giới thiệu chung về ISO 14001
 
ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường.
 
>> Chi tiết