ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường ...
Hệ thống tài liệu quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010

Hệ thống tài liệu quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010

Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng ISO 14000:2010 đóng một vai trò hết sức quan trọng, đó là một bộ khung để tổ chức, doanh nghiệp dựa vào đó mà hoàn thiệu chất lượng của mình.
Xem thêm
Các bước triển khai xây dựng hệ thông quản lý môi trường theo ISO 14001

Các bước triển khai xây dựng hệ thông quản lý môi trường theo ISO 14001

Chính sách môi trường là kim chỉ nam cho việc áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý môi trường của tổ chức sao cho tổ chức có thể duy trì và có khả năng nâng cao kết quả hoạt động môi trường của mình...
Xem thêm
Giới thiệu chung về ISO 14001

Giới thiệu chung về ISO 14001

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường.
Xem thêm

Danh mục chính

Thống kê truy cập

Đang xem: 9 lượt

Tổng số đã xem: 837629 lượt

090 574 6666