Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà HSLAWS, 183 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Tài sản cố định của Doanh nghiệp

Danh mục tài sản cố định

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   Y7VRJJ     
 

Các mẫu văn bản khác

Biên bản kiểm kê tài sản cố định Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Biên bản giao nhận tài sản cố định Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Biên bản đánh giá lại tài sản cố định Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Biên bản thanh lý tài sản cố định Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC >> Download
Danh mục tài sản cố định tại nơi sử dụngMẫu danh mục tài sản cố định tại nơi sử dụng... >> Download
Danh mục vật tưDanh mục vật tư.... >> Download
Danh mục kho vật tư  Mẫu danh mục kho vật tư ... >> Download
Danh mục công cụ, dụng cụ Mẫu danh mục công cụ, dụng cụ ... >> Download
Quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng trong kỳ Mẫu quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng trong kỳ ... >> Download
Báo cáo xuất bán vật tư, hàng hóa dự trữ Mẫu báo cáo xuất bán vật tư, hàng hóa dự trữ ... >> Download
Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ Mẫu báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ ... >> Download
Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định 2 Mẫu báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định 2 ... >> Download
Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định 3 Mẫu báo cáo tình hình tăng, giảm tái sản cố định 3 ... >> Download
Trang: 1 2