luật sư riêng

Văn phòng luật sư Nam Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 22, Toà nhà số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Tel: +(84)4 3724 6666, Fax: +(84)4 3538 0666, Hotline: 090 574 6666; 098 367 6668 Email: hslaw@hslaw.vn

Đội ngũ Luật sư và nhân viên của HSLAW có trình độ và nhiều kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên sâu vào từng lĩnh vực pháp lý chuyên biệt, hầu hết làm công tác giảng dạy Luật ở những Trường Đại học lớn. Hơn nữa, chúng tôi còn thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác tốt với những Văn phòng Luật sư, Công ty luật trong nước và ngoài nước. Chi tiết

Cam kết chất lượng

Chỉ tiêu chất lượng của HSLAWS trong hoạt động "Tư vấn Pháp luật"

a. Về Tính bảo mật thông tin:

Mọi thành viên HSLAWS luôn đảm bảo đạo đức hành nghề luật sư theo đúng chuẩn mực về Đạo đức Xã hội và các quy định của Pháp luật cũng như thông lệ quốc tế trong hoạt động nghề nghiệp.
    - Tuyệt đối bí mật thông tin của Khách hàng,
    - Làm việc trực tiếp với khách hàng không thông qua các bên trung gian,
    - Không cung cấp thông tin hoặc các tài liệu trong quá trình tư vấn khách hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để gây bất lợi hoặc được hiểu là có thể gây bất lợi hoặc làm xấu đi tình trạng pháp lý của Khách hàng.
    - Lưu trữ, sử dụng và hủy hồ sơ theo đúng thời hạn ( Lưu hồ sơ : trong 15 năm, Hủy hồ sơ: sau 15 năm 01 tháng tính từ thời hạn kết thúc vụ việc ).

b. Về Chất lượng tư vấn:

Thông qua các thông tin do khách hàng cung cấp và yêu cầu cụ thể của Khách hàng, HSLAWS đảm bảo tư vấn đúng, đủ các yếu tố pháp lý, các điều kiện phát sinh của vụ việc trên thực tế, Việc tư vấn có thể bằng văn bản, bằng lời nói được ghi âm hoặc bằng các hình thức khác nhưng không trái các quy định của Pháp luật hiện hành.
    - Phân tích tình tiết của vụ việc trên các góc độ pháp lý, có đối chiếu so sánh các chứng cứ được xác định và trên nền tảng các căn cứ được xác định để đề xuất giải pháp tối ưu cho khách hàng.
    - Có quy trình giải quyết vụ việc, dự kiến thời hạn hoàn thành và phân tích mức độ hoàn thành theo từng gian đoạn của vụ việc trên các cơ sở pháp lý cụ thể áp dụng với vụ việc của khách hàng.
    - Lập hồ sơ và tổng hợp văn bản pháp lý cho từng giai đoạn tư vấn có gắn kết với hiệu quả tư vấn cho khách hàng, có xác nhận của khách hàng trên từng giai đoạn của Hợp đồng tư vấn Pháp luật.
    - Đảm bảo thông tin tư vấn, thông tin Pháp luật về tính hiệu lực, mục đích áp dụng, phạm vi điều chỉnh theo đúng tính chất mức độ, phù hợp với nội dung vụ việc của Khách hàng.

c. Về Giới hạn ủy quyền và Đại diện pháp luật:

Các luật sư của HSLAWS khi tham gia tư vấn, tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng luôn tuân thủ giới hạn của sự ủy quyền và các quy định khác theo pháp luật.
    - Luật sư không tự ý thỏa thuận, đàm phán với bên có quyền và lợi ích đối lập với Khách hàng khi không được sự đồng ý của Khách hàng.
    - Tuân thủ giới hạn của sự ủy quyền, tuân thủ các quyền của Luật sư khi làm nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của Khách hàng trên các cơ sở Pháp luật, và sự thống nhất về mặt ý chí của Khách hàng.
    - Dùng pháp luật làm nền tảng, làm hệ quy chiếu để tư vấn cho khách hàng, sự tư vấn phải đảm bảo tính pháp lý, trung thực, khách quan và tuân theo pháp luật.
    - Luật sư tư vấn, tranh tụng đảm bảo yếu tố chuyên môn trong khuôn khổ pháp luật, theo giới hạn của ủy quyền và Đại diện. Luật sư không phán quyết cho các quan hệ liên quan đến khách hàng.

d. Về bồi thường thiệt hại khi tư vấn không chính xác:

Các luật sư của HSLAWS khi tham gia tư vấn, tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng sẽ phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Khách hàng đối với các thông tin tư vấn, các thông tin khác khi cung cấp cho khách hàng.
    - HSLAWS đảm bảo hoàn trả các khoản phí tư vấn cho khách hàng nếu không thực hiện đúng cam kết đã nêu trong hợp đồng tư vấn pháp lý, bồi hoàn các khoản chi phí phát sinh có căn cứ do hành vi tư vấn không chính xác làm thiệt hại đến khách hàng.
    - HSLAWS cũng cam kết đền bù thiệt hại đối với những thiệt hại phi vật chất của khách hàng ( việc đánh giá quy đổi thiệt hại đó phải tuân theo các trình tự thủ tục luật định ).
    - Luật sư của HSLAWS chịu trách nhiệm cá nhân và uy tín nghề nghiệp trước pháp luật và Khách hàng về hoạt động tư vấn Pháp luật và phải bồi hoàn mọi thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần đối với hậu quả tư vấn trái pháp luật phát sinh.

e. Về Thù lao của Luật sư:

Các luật sư của HSLAWS khi tham gia tư vấn, tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng sẽ được hưởng thù lao theo đúng các quy định của Pháp luật.
    - HSLAWS thực hiện tính phí, và các khoản thù lao cho Luật sư trên nguyên tắc thỏa thuận phù hợp với ý chí của Khách hàng và đúng với các quy định của Pháp luật.
    - Các Luật sư của HSLAWS cam kết không trục lợi hoặc có hành vi sách nhiễu, thỏa thuận trái pháp luật để tính thêm thù lao đối với khách hàng. Ngoài việc thanh toán theo “Hợp đồng tư vấn Pháp luật”, Khách hàng sẽ không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào khác.
    - Việc thanh toán thù lao cho Luật sư và Hợp đồng Tư vấn pháp luật là Bí mật nghề nghiệp mà HSLAWS phải cam kết với Khách hàng, việc thanh toán chậm, tạm ứng do điều khoản “Hợp đồng tư vấn Pháp” luật quy định.